S. Isidori Hispalensis Episcopi Opera Omnia (1798) 38,47 EUR*